PZ Verzuim

U bent al sinds 2005 vrij om uw arbobeleid voor een groot deel zelf uit te voeren als ondernemer. Dat wil zeggen, u moet uiteraard wel aan de geldende wet- en regelgeving voldoen. Een arbodienst is niet verplicht meer.

PZ kantoor biedt een oplossing in een 'maatwerk' constructie. Hierbij wordt rechtstreeks een bedrijfsarts (netwerk) gecontracteerd die door u wordt aangestuurd.
Via PZ dossier wordt het verzuimproces gevolgd en het volledig geintegreerd in het algemene personeelsdossier. Zo heeft u als ondernemer altijd en overal inzage in uw personeelsdossiers.
Op deze manier heeft u op een kosten efficiente manier 'grip' op uw verzuim- en personeelsdossiers.

Afhankelijk van de omvang van uw bedrijf moet een personeelsvertegenwoordiging of OR instemmen met de aanpak die u voor ogen heeft en wanneer geen van beide van toepassing is kunt u gebruik  maken van modellen die door de bedrijfstak of CAO zijn ontworpen.

Met name in het midden- en kleinbedrijf is het van levensbelang om op het gebied van verzuimmanagement de juiste keuzes te maken, alleen opzeggen van het huidige arbocontract omdat het niet verplicht is, is niet voldoende.

Verzuimmanagement is een specialisme en de belangen zijn groot. Dit geldt voor uw bedrijf, uw medewerkers en niet te vergeten de financiële consequenties.