PZ Werkwijze

Ondernemingen concentreren zich steeds meer op hun kernactiviteiten. Bedrijfsprocessen die daarbuiten vallen worden steeds vaker uitbesteed om flexibeler te kunnen inspelen op de eisen van de markt. Met PZ kantoor als partner heeft u alle expertise in huis.

Onze aanpak

 1. Inventarisatie en analyse van de huidige situatie
  Hoe is een ander binnen uw organisatie geregeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, personeelsadministratie, personeelshandboek, bedrijfsreglement, verzuimmanagement, arbeidsomstandigheden, risico-inventarisatie, verzekeringen, pensioen, werving & selectie.
 2. Prioriteiten vaststellen
  Natuurlijk is niet alles opeens belangrijk en urgent, op basis van de inventarisatie en in overleg met u wordt bepaald wat wanneer wordt aangepakt. Algemene knelpunten als gevolg van veranderende wet- en regelgeving worden onmiddellijk aan u voorgelegd en adviseren wij hoe dit aan te passen.
 3. Periodiek overleg inplannen
  Uitgangspunt is dat er regelmatig contact is, afhankelijk van de omvang van uw bedrijf en uw behoefte aan ondersteuning op het gebied van personeelszaken.
 4. Projectmatige aanpak
  Naast een frequent periodiek overleg kan het ook zijn dat er projectmatige behoefte is aan ondersteuning en advisering. Dit kan betrekking hebben op herziening van de personeels-verzekeringen, begeleiding van functioneringgesprekken, dossiervorming, ontslag.